44899001-5 (21)98+
Slide background

Larnaca (لارناکا)

این شهر با وجود محیط بسیار صمیمی و دوستانه اش مكاني ايده آل براي افرادی است که به زندگی در محیطی امن ...تور قبرس اروپایی (لارناکا) 4 شب

Flamingo Beach Hotel

6.4
Pasha street (خیابان پاشا) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 12 اردیبهشت 04:25
Aegean Airlines S.A.
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
3950000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) 4 شب

Livadhiotis City Hotel

8.6
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 12 اردیبهشت 04:25
Aegean Airlines S.A.
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
4100000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) 4 شب

Lordos Beach Hotel

8.6
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 12 اردیبهشت 04:25
Aegean Airlines S.A.
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
4500000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) 4 شب

Palm Beach Hotel & Bungalows

8.2
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 12 اردیبهشت 04:25
Aegean Airlines S.A.
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
4620000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) 4 شب

Sun Hall Hotel

8.0
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 12 اردیبهشت 04:25
Aegean Airlines S.A.
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
4620000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) 4 شب

Golden Bay Beach Hotel

8.3
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 12 اردیبهشت 04:25
Aegean Airlines S.A.
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
5050000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی