دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
44899001-5 (21)98+
Slide background

Kyrenia (کیرنیا)

Slide background

Famagusta (فاماگوستا)تور قبرس شمالی 3 شب

Malpas Hotel & Casino

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

DIAMOND COURT | All Inclusive


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 06:00
اطلس جت
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 2450000
قیمت کل 4900000
تومان

تور قبرس شمالی 3 شب

Salamis Bay Conti

Famagusta (فاماگوستا) ,Famagusta (فاماگوستا)

Standard | All Inclusive


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 06:00
اطلس جت
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 2490000
قیمت کل 4980000
تومان

تور قبرس شمالی 3 شب

Acapulco Resort & Convention & SPA

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

Land View | All Inclusive


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 06:00
اطلس جت
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 2550000
قیمت کل 5100000
تومان

تور قبرس شمالی 3 شب

Lord's Palace Hotel Spa & Casino

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 06:00
اطلس جت
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 2590000
قیمت کل 5180000
تومان

تور قبرس شمالی 3 شب

Cratos Premium Hotel, Casino, Port & Spa

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

Standard | Full Board


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 06:00
اطلس جت
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 2750000
قیمت کل 5500000
تومان

تور قبرس شمالی 3 شب

Kaya Artemis Resort and Casino

Famagusta (فاماگوستا) ,Famagusta (فاماگوستا)

VILLA | Ultra All Inclusive


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 06:00
اطلس جت
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 2750000
قیمت کل 5500000
تومان

تور قبرس شمالی 3 شب

Merit Crystal Cove

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 06:00
اطلس جت
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 2890000
قیمت کل 5780000
تومان

تور قبرس شمالی 3 شب

Merit Park Hotel & Casino

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 06:00
اطلس جت
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 2990000
قیمت کل 5980000
تومان

تور قبرس شمالی 3 شب

Elexus Hotel & Resort & Spa

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

Standard | Full Board


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 06:00
اطلس جت
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 3250000
قیمت کل 6500000
تومان

تور قبرس شمالی 3 شب

Elexus Hotel & Resort & Spa

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

DLX | Full Board


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 06:00
اطلس جت
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 3490000
قیمت کل 6980000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Riverside Garden Resort

Karavas ( کاراواس ) ,Northern Cyprus ( قبرس شمالی )

Standard | All Inclusive


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 3620000
قیمت کل 7240000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Malpas Hotel & Casino

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

DIAMOND COURT | All Inclusive


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4120000
قیمت کل 8240000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Riverside Garden Resort

Karavas ( کاراواس ) ,Northern Cyprus ( قبرس شمالی )

Standard | All Inclusive


حرکت : دوشنبه 28 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4160000
قیمت کل 8320000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Salamis Bay Conti

Famagusta (فاماگوستا) ,Famagusta (فاماگوستا)

Standard | All Inclusive


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4320000
قیمت کل 8640000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Acapulco Resort & Convention & SPA

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

VILLA R | All Inclusive


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4360000
قیمت کل 8720000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Malpas Hotel & Casino

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

Land View | All Inclusive


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4450000
قیمت کل 8900000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Malpas Hotel & Casino

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

Sea View | All Inclusive


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4560000
قیمت کل 9120000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Acapulco Resort & Convention & SPA

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

Land View | All Inclusive


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4560000
قیمت کل 9120000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Acapulco Resort & Convention & SPA

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

Sea View | All Inclusive


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4660000
قیمت کل 9320000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Lord's Palace Hotel Spa & Casino

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4660000
قیمت کل 9320000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Malpas Hotel & Casino

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

DIAMOND COURT | All Inclusive


حرکت : دوشنبه 28 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4660000
قیمت کل 9320000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Kaya Artemis Resort and Casino

Famagusta (فاماگوستا) ,Famagusta (فاماگوستا)

VILLA R | Ultra All Inclusive


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4860000
قیمت کل 9720000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Merit Park Hotel & Casino

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4860000
قیمت کل 9720000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Salamis Bay Conti

Famagusta (فاماگوستا) ,Famagusta (فاماگوستا)

Standard | All Inclusive


حرکت : دوشنبه 28 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4860000
قیمت کل 9720000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Acapulco Resort & Convention & SPA

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

VILLA R | All Inclusive


حرکت : دوشنبه 28 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4920000
قیمت کل 9840000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Merit Crystal Cove

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4960000
قیمت کل 9920000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Malpas Hotel & Casino

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

Land View | All Inclusive


حرکت : دوشنبه 28 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 4960000
قیمت کل 9920000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Malpas Hotel & Casino

Kyrenia (کیرنیا) ,Kyrenia (کیرنیا)

Sea View | All Inclusive


حرکت : دوشنبه 28 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 5120000
قیمت کل 10240000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Cratos Premium Hotel, Casino, Port & Spa

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

Standard | Full Board


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 5760000
قیمت کل 11520000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Elexus Hotel & Resort & Spa

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

Family Room Land View | Full Board


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 5820000
قیمت کل 11640000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Elexus Hotel & Resort & Spa

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

Std Land View | Full Board


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 5850000
قیمت کل 11700000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Elexus Hotel & Resort & Spa

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

Family Room Sea View | Full Board


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 5960000
قیمت کل 11920000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Elexus Hotel & Resort & Spa

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

Std Sea View | Full Board


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 5960000
قیمت کل 11920000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Elexus Hotel & Resort & Spa

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

Dlx Land View | Full Board


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 6260000
قیمت کل 12520000
تومان

تور قبرس شمالی 6 شب

Elexus Hotel & Resort & Spa

Catalkoy (کتلکوی) ,Catalkoy (کتلکوی)

Dlx Sea View | Full Board


حرکت : شنبه 26 اسفند 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
بزرگسال 2 × 6560000
قیمت کل 13120000
تومان