دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
44899001-5 (21)98+
Slide background

Tbilisi (تفلیس)تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Like Hostel Tbilisi

9.1
Mtatsminda (متاتس میندا) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 975000
قیمت کل 1950000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Like Hostel Tbilisi

9.1
Mtatsminda (متاتس میندا) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1000000
قیمت کل 2000000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Hotel GNG

9.0
Vake (ویک) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1030000
قیمت کل 2060000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Hotel GNG

9.0
Vake (ویک) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1075000
قیمت کل 2150000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Hotel Beaumonde Garden

7.4
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1165000
قیمت کل 2330000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Urban Boutique Hotel

8.6
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1195000
قیمت کل 2390000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Hotel Colombi

8.5
zhvania (ژوانجا) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1215000
قیمت کل 2430000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

L Plaza Hotel

7.7
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1215000
قیمت کل 2430000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Dolabauri Hotel

8.0
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1245000
قیمت کل 2490000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Grako Metekhi Hotel

7.9
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1245000
قیمت کل 2490000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Hotel Beaumonde Garden

7.4
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1250000
قیمت کل 2500000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Iveria Inn Hotel

8.8
Tsulukidze (سلوکی زاده) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1260000
قیمت کل 2520000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Hotel Vedzisi

8.7
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1260000
قیمت کل 2520000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Urban Boutique Hotel

8.6
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1295000
قیمت کل 2590000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Hotel Colombi

8.5
zhvania (ژوانجا) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1325000
قیمت کل 2650000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

L Plaza Hotel

7.7
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1325000
قیمت کل 2650000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Dolabauri Hotel

8.0
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1355000
قیمت کل 2710000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Grako Metekhi Hotel

7.9
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1355000
قیمت کل 2710000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Hotel City Center

7.7
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1360000
قیمت کل 2720000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Hotel Vedzisi

8.7
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1385000
قیمت کل 2770000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Iveria Inn Hotel

8.8
Tsulukidze (سلوکی زاده) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1385000
قیمت کل 2770000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Hotel Astoria Tbilisi

7.4
Mtatsminda (متاتس میندا) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1425000
قیمت کل 2850000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Hotels & Preference Hualing Tbilisi

9.2
Tbilisi Sea District (منطقه دریایی) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1495000
قیمت کل 2990000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Hotel City Center

7.7
Tbilisi city (تفلیس) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1515000
قیمت کل 3030000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Hotel Astoria Tbilisi

7.4
Mtatsminda (متاتس میندا) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1600000
قیمت کل 3200000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Hotels & Preference Hualing Tbilisi

9.2
Tbilisi Sea District (منطقه دریایی) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 1690000
قیمت کل 3380000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

Radisson Blu Iveria Hotel

8.3
Mtatsminda (متاتس میندا) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 2085000
قیمت کل 4170000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

Radisson Blu Iveria Hotel

8.3
Mtatsminda (متاتس میندا) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 2480000
قیمت کل 4960000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 3 شب

The Biltmore Hotel Tbilisi

8.5
Mtatsminda (متاتس میندا) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 20:30
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 2680000
قیمت کل 5360000
تومان

تور گرجستان (تفلیس) 4 شب

The Biltmore Hotel Tbilisi

8.5
Mtatsminda (متاتس میندا) ,Tbilisi (تفلیس)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 2 بهمن 16:45
زاگرس
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
بزرگسال 2 × 3275000
قیمت کل 6550000
تومان