44899001-5 (21)98+


تور مالزی (کوالالامپور) 7 شب

Sani Hotel, Kuala Lumpur

7.6
Raja Laut (راجا لاوت) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 29 خرداد 05:25
Oman Air (S.A.O.C)
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • سیم کارت

  برای هر اتاق
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  نیمروزی با ناهار در کوالالامپور
1920000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالزی (کوالالامپور) 7 شب

Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

6.3
Jalan Hulu Kelang (جالان هولو کلانگ) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 29 خرداد 05:25
Oman Air (S.A.O.C)
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • سیم کارت

  برای هر اتاق
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  نیمروزی با ناهار در کوالالامپور
1985000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالزی (کوالالامپور) 7 شب

Sani Hotel, Kuala Lumpur

7.6
Raja Laut (راجا لاوت) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 28 خرداد 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
2090000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالزی (کوالالامپور) 7 شب

Sandpiper Hotel Kuala Lumpur

6.8
Bukit Bintang (بوکیت بینتانگ) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 28 خرداد 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
2090000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالزی (کوالالامپور) 7 شب

Pacific Express Hotel Central Market Kuala Lumpur

7.5
Jalan Hang Kasturi (جالان هانگ کاستوری) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 28 خرداد 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
2090000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالزی (کوالالامپور) 7 شب

Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

6.3
Jalan Hulu Kelang (جالان هولو کلانگ) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Superior | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 28 خرداد 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
2190000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالزی (کوالالامپور) 7 شب

Grand Seasons Hotel Kuala Lumpur

7.3
Jalan Pahang (جالان پاهانگ) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Superior | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 29 خرداد 05:25
Oman Air (S.A.O.C)
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • سیم کارت

  برای هر اتاق
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  نیمروزی با ناهار در کوالالامپور
2245000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالزی (کوالالامپور) 7 شب

SILKA Maytower Kuala Lumpur

6.7
Jalan Munshi Abdullah (جالان مونشی عبد الله) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 28 خرداد 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
2260000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالزی (کوالالامپور) 7 شب

Royale Chulan Bukit Bintang (formerly known as The Royale Bintang Kuala Lumpur)

6.5
Bukit Bintang (بوکیت بینتانگ) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Superior | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 29 خرداد 05:25
Oman Air (S.A.O.C)
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • سیم کارت

  برای هر اتاق
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  نیمروزی با ناهار در کوالالامپور
2310000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالزی (کوالالامپور) 7 شب

Grand Seasons Hotel Kuala Lumpur

7.3
Jalan Pahang (جالان پاهانگ) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Superior | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 28 خرداد 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
2430000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی