44899001-5 (21)98+
Slide background

Larnaca (لارناکا)

این شهر با وجود محیط بسیار صمیمی و دوستانه اش مكاني ايده آل براي افرادی است که به زندگی در محیطی امن ...تور قبرس اروپایی (لارناکا) نوروز 97 7 شب

Cactus

6.3
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 7 فروردین 18:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ویزا

  توریستی
 • سیم کارت

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
2961000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) نوروز 97 7 شب

Cactus

6.3
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 3 فروردین 18:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ویزا

  توریستی
 • سیم کارت

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
3168000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) نوروز 97 7 شب

Flamingo Beach Hotel

6.4
Pasha street (خیابان پاشا) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 7 فروردین 18:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ویزا

  توریستی
 • سیم کارت

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
3456000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) نوروز 97 7 شب

Flamingo Beach Hotel

6.4
Pasha street (خیابان پاشا) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 3 فروردین 18:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ویزا

  توریستی
 • سیم کارت

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
3614000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) نوروز 97 7 شب

Amorgos Boutique Hotel

8.5
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 7 فروردین 18:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ویزا

  توریستی
 • سیم کارت

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
3713000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) نوروز 97 7 شب

Livadhiotis City Hotel

8.6
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 7 فروردین 18:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ویزا

  توریستی
 • سیم کارت

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
3753000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) نوروز 97 7 شب

Amorgos Boutique Hotel

8.5
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 3 فروردین 18:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ویزا

  توریستی
 • سیم کارت

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
3852000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) نوروز 97 7 شب

Lordos Beach Hotel

8.6
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 7 فروردین 18:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ویزا

  توریستی
 • سیم کارت

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
3911000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) نوروز 97 7 شب

Livadhiotis City Hotel

8.6
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 3 فروردین 18:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ویزا

  توریستی
 • سیم کارت

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
3951000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور قبرس اروپایی (لارناکا) نوروز 97 7 شب

Palm Beach Hotel & Bungalows

8.2
Larnaca city (لارناکا سیتی) ,Larnaca (لارناکا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 7 فروردین 18:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ویزا

  توریستی
 • سیم کارت

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
4050000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی