44899001-5 (21)98+


تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Compass River City Boatel

7.7
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
6240000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hotel Rex

8.2
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
6300000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 4 شب

Compass River City Boatel

7.7
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 25 مهر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
6540000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 4 شب

Hotel Rex

8.2
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 25 مهر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
6640000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Compass River City Boatel

7.7
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 28 مهر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
7040000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hotel Prag

8.6
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
7120000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hotel Rex

8.2
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 28 مهر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
7140000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Holiday Inn Belgrade

8.9
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
7240000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Radisson Blu Old Mill Belgrade

9.1
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
7240000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 4 شب

Hotel Prag

8.6
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 25 مهر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
7740000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی