44899001-5 (21)98+


تور امارات (دبی) ویژه بهمن 97 - 3 شب

Sadaf Hotel

5.8
Al rigga road (جاده ریجه) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 4 بهمن 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3199000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) ویژه بهمن 97 - 3 شب

Empire Hotel Apartment

AHMAD PLAZA BUILDING(ساختمان احمد ) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 13 بهمن 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3250000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) ویژه بهمن 97 - 3 شب

Sun and Sands Hotel

6.6
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 4 بهمن 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3289000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) ویژه بهمن 97 - 3 شب

Orchid Hotel Dubai

6.0
Al riqqa st (خیابان ریکا) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 4 بهمن 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3329000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) ویژه بهمن 97 - 3 شب

Delmon Hotel

6.3
Al riqqa st (خیابان ریکا) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 13 بهمن 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3430000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) ویژه بهمن 97 - 3 شب

Dorus Hotel (ex Montreal Hotel)

6.3
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 4 بهمن 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3499000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) ویژه بهمن 97 - 3 شب

Sun and Sands Hotel

6.6
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 13 بهمن 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3530000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) ویژه بهمن 97 - 3 شب

Nihal Palace Hotel

7.1
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 4 بهمن 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3589000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) ویژه بهمن 97 - 3 شب

Saffron Boutique Hotel

7.0
Naif (نیف) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 13 بهمن 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3659000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور امارات (دبی) ویژه بهمن 97 - 3 شب

Dorus Hotel (ex Montreal Hotel)

6.3
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 13 بهمن 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3735000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی