44899001-5 (21)98+


تور ترکیه(آنتالیا) بهار 98 (پرواز مستقیم) 6 شب

Belkon Hotel

5.7
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
3780000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) بهار 98 (پرواز مستقیم) 6 شب

Imperial Sunland

8.9
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
4680000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) بهار 98 (پرواز مستقیم) 6 شب

Grand Park Kemer Hotel

8.2
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
5100000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) بهار 98 (پرواز مستقیم) 6 شب

Club Hotel Sera

7.0
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
5520000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) بهار 98 (پرواز مستقیم) 6 شب

Rixos Downtown Antalya

8.3
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
5690000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) بهار 98 (پرواز مستقیم) 6 شب

Orange County Resort Hotel Kemer - Ultra All Inclusive

7.6
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
5700000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) بهار 98 (پرواز مستقیم) 6 شب

Baia Lara Hotel

8.8
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
6890000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) بهار 98 (پرواز مستقیم) 6 شب

Fame Residence Lara & Spa

9.0
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
6960000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) بهار 98 (پرواز مستقیم) 6 شب

Titanic Beach Lara

8.9
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
7200000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) بهار 98 (پرواز مستقیم) 6 شب

Miracle Resort Hotel

8.4
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
7200000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی