44899001-5 (21)98+


تور ترکیه(آنتالیا) 28 و 29 تیر (پرواز مستقیم) 6 شب

Belkon Hotel

5.7
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
6010000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) 28 و 29 تیر (پرواز مستقیم) 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
6340000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) 28 و 29 تیر (پرواز مستقیم) 6 شب

Nazar Beach Hotel

5.7
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
6670000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) 28 و 29 تیر (پرواز مستقیم) 6 شب

Armas Gul Beach

6.4
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
7660000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) 28 و 29 تیر (پرواز مستقیم) 6 شب

Imperial Sunland

8.9
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
7990000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) 28 و 29 تیر (پرواز مستقیم) 6 شب

Hotel Orange County Resort Hotel Belek - Ultra All Inclusive

Belek (بلک) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
8650000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) 28 و 29 تیر (پرواز مستقیم) 6 شب

Karmir Resort & Spa

7.9
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
8650000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) 28 و 29 تیر (پرواز مستقیم) 6 شب

Dosinia Luxury Resort

Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
8850000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) 28 و 29 تیر (پرواز مستقیم) 6 شب

Kervansaray Lara Hotel

6.1
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
9310000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه(آنتالیا) 28 و 29 تیر (پرواز مستقیم) 6 شب

Amara Prestige

5.2
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
9575000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی