44899001-5 (21)98+


تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Asel Hotel

Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | All Inclusive


حرکت : جمعه 27 مهر 02:50
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3435000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | All Inclusive


حرکت : جمعه 27 مهر 02:50
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3975000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Maya World Hotel

Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | All Inclusive


حرکت : جمعه 27 مهر 02:50
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4245000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Karmir Resort & Spa

7.9
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 27 مهر 02:50
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5145000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Crystal Waterworld Resort & Spa

7.2
Belek (بلک) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 27 مهر 02:50
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5295000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Kervansaray Kundu Hotel

6.4
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Sea Side | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 27 مهر 02:50
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5595000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Lara Family Club

7.6
antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 27 مهر 02:50
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5685000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Kervansaray Lara Hotel

6.1
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Sea Side | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 27 مهر 02:50
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5955000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Ramada Resort Lara

7.7
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 27 مهر 02:50
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
6045000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Amara Prestige

5.2
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 27 مهر 02:50
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
6195000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی