44899001-5 (21)98+


تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Mera Park Hotel

6.9
antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 23 آذر 02:50
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3250000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Belkon Hotel

5.7
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 23 آذر 02:50
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3485000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 23 آذر 02:50
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3565000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | Half Board with Lunch


حرکت : جمعه 23 آذر 02:50
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3720000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Lara Dinc Hotel

6.9
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | All Inclusive


حرکت : جمعه 23 آذر 02:50
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3720000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | Full Board


حرکت : جمعه 23 آذر 02:50
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3800000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Laren Family Hotel & Spa - Boutique Class

7.8
antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 23 آذر 02:50
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3800000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | All Inclusive


حرکت : جمعه 23 آذر 02:50
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3875000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Laren Family Hotel & Spa - Boutique Class

7.8
antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | Half Board with Lunch


حرکت : جمعه 23 آذر 02:50
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4030000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Cender Hotel

6.3
antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard Land View | All Inclusive


حرکت : جمعه 23 آذر 02:50
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4030000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی