44899001-5 (21)98+


تور هند (بمبئی + گوا ) ویژه زمستان 97 7 شب

Emerald Hotel & Service Apartments

6.6
Juhu (جوهو) ,Mumbai (بمبئی)

Standard | Bed & BreakFast


Nagoa Grande Hotel

ناگوا (Nagoa) ,Goa (گوا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 28 دی 06:45
Iran Air
 • ویزا

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
7095000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور هند (بمبئی + گوا ) ویژه زمستان 97 7 شب

Emerald Hotel & Service Apartments

6.6
Juhu (جوهو) ,Mumbai (بمبئی)

Standard | Bed & BreakFast


Pride Sun Village Resort & Spa

7.1
Baga (باگا) ,Goa (گوا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 28 دی 06:45
Iran Air
 • ویزا

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
7595000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور هند (بمبئی + گوا ) ویژه زمستان 97 7 شب

Emerald Hotel & Service Apartments

6.6
Juhu (جوهو) ,Mumbai (بمبئی)

Standard | Bed & BreakFast


Sandalwood Hotel & Retreat

7.3
Panaji (پاناجی) ,Goa (گوا)

DLX Compact | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 28 دی 06:45
Iran Air
 • ویزا

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
7595000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور هند (بمبئی + گوا ) ویژه زمستان 97 7 شب

Emerald Hotel & Service Apartments

6.6
Juhu (جوهو) ,Mumbai (بمبئی)

Standard | Bed & BreakFast


Sandalwood Hotel & Retreat

7.3
Panaji (پاناجی) ,Goa (گوا)

DLX Primum | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 28 دی 06:45
Iran Air
 • ویزا

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
7895000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی