44899001-5 (21)98+


تور آذربایجان (باکو) 3 شب

Asena Hotel

6.4
Baku (باکو) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 26 آذر 15:55
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
2295000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) 3 شب

ART Hotel Baku

7.9
Baku (باکو) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 26 آذر 15:55
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
2495000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) 3 شب

Ariva Hotel

7.8
Ahmad Rajabli (احمد رجب علی) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 26 آذر 15:55
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
2595000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) 3 شب

Consul Hotel

7.8
Hasan Aliyev (حسن علی اف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 26 آذر 15:55
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
2725000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) 3 شب

Diplomat Hotel Baku

7.3
Suleyman Rahimov (سلیمان رحیم اف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 26 آذر 15:55
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
2925000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) 3 شب

Azcot Hotel

8.5
Baku (باکو) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 26 آذر 15:55
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3015000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) 3 شب

Ganjali Plaza Hotel

7.3
Uzeyir Hajibeyov (اوزیر حاجیبیف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 26 آذر 15:55
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3145000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) 3 شب

Sapphire Hotel

6.5
Samed Vurgun (صمد ورگون) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 26 آذر 15:55
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3595000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) 3 شب

Excelsior Hotel & Spa Baku

8.3
Heydar Aliyev (حیدر علی اف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 26 آذر 15:55
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3865000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) 3 شب

Qafqaz Baku City Hotel and Residences

8.2
Ziya Bunyadov (ضیا بنیادف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : دوشنبه 26 آذر 15:55
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4315000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی