44899001-5 (21)98+


تور تایلند (پاتایا) بهار 98 - 7 شب

Wiz Hotel

8.4
Chonburi (چونبوری) ,Pattaya (پاتایا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 اردیبهشت 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
5540000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پاتایا) بهار 98 - 7 شب

Welcome Plaza Hotel Pattaya

6.2
Nongprue (نونگ پرو) ,Pattaya (پاتایا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 اردیبهشت 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
5830000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پاتایا) بهار 98 - 7 شب

Golden Beach Hotel Pattaya

7.1
Banglamung (بانگ لامونگ) ,Pattaya (پاتایا)

Superior | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 اردیبهشت 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
6030000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پاتایا) بهار 98 - 7 شب

A-One Star Hotel

8.1
Pattaya beach road (جاده ساحلی پاتایا) ,Pattaya (پاتایا)

Star | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 اردیبهشت 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
6120000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پاتایا) بهار 98 - 7 شب

Ibis Pattaya

7.6
Nongprue (نونگ پرو) ,Pattaya (پاتایا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 اردیبهشت 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
6420000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پاتایا) بهار 98 - 7 شب

Pattaya Sea View Hotel

8.0
Nongprue (نونگ پرو) ,Pattaya (پاتایا)

Sup Seaview | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 اردیبهشت 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
6810000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پاتایا) بهار 98 - 7 شب

Sunbeam Hotel Pattaya

7.6
Banglamung (بانگ لامونگ) ,Pattaya (پاتایا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 اردیبهشت 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
7100000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پاتایا) بهار 98 - 7 شب

Nova Platinum Hotel

6.6
Nongprue (نونگ پرو) ,Pattaya (پاتایا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 اردیبهشت 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
7590000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پاتایا) بهار 98 - 7 شب

The Bayview Hotel Pattaya

8.0
Pattaya beach road (جاده ساحلی پاتایا) ,Pattaya (پاتایا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 اردیبهشت 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
7590000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پاتایا) بهار 98 - 7 شب

A-One The Royal Cruise Hotel Pattaya

8.4
Pattaya beach road (جاده ساحلی پاتایا) ,Pattaya (پاتایا)

Sup New Wing | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 اردیبهشت 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
8570000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی