44899001-5 (21)98+


تور ( بالی + کوالالامپور )ویژه نوروز 98- 7 شب

Kuta Paradiso Hotel

7.8
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


Sunway Putra Hotel, Kuala Lumpur

8.7
Jalan Putra (جالان پوترا) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 23 اسفند 21:00
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  زمینی کوالا
 • گشت شهری

  با ناهار در کوالا
 • گشت شهری

  در بالی
12805000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ( بالی + کوالالامپور )ویژه نوروز 98- 7 شب

Discovery Kartika Plaza Hotel

8.5
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


Pacific Regency Hotel Suites

7.5
Jalan P.Ramlee (جالان رملی) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 23 اسفند 21:00
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  زمینی کوالا
 • گشت شهری

  با ناهار در کوالا
 • گشت شهری

  در بالی
13369000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ( بالی + کوالالامپور )ویژه نوروز 98- 7 شب

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

7.9
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


Dorsett Kuala Lumpur

8.2
Bukit Bintang (بوکیت بینتانگ) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 23 اسفند 21:00
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  زمینی کوالا
 • گشت شهری

  با ناهار در کوالا
 • گشت شهری

  در بالی
13465000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ( بالی + کوالالامپور )ویژه نوروز 98- 7 شب

Nusa Dua Beach Hotel & Spa, Bali

8.8
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


Corus Hotel Kuala Lumpur

7.8
Jalan Ampang (جالان آمپانگ) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 23 اسفند 21:00
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  زمینی کوالا
 • گشت شهری

  با ناهار در کوالا
 • گشت شهری

  در بالی
13753000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ( بالی + کوالالامپور )ویژه نوروز 98- 7 شب

Melia Bali Indonesia

8.6
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


Royale Chulan Kuala Lumpur

8.6
Bukit Bintang (بوکیت بینتانگ) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 23 اسفند 21:00
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  زمینی کوالا
 • گشت شهری

  با ناهار در کوالا
 • گشت شهری

  در بالی
14149000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ( بالی + کوالالامپور )ویژه نوروز 98- 7 شب

The Westin Resort Nusa Dua Bali

8.8
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


The Westin Kuala Lumpur

8.4
Bukit Bintang (بوکیت بینتانگ) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 23 اسفند 21:00
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  زمینی کوالا
 • گشت شهری

  با ناهار در کوالا
 • گشت شهری

  در بالی
14580000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ( بالی + کوالالامپور )ویژه نوروز 98- 7 شب

Grand Hyatt Bali

8.3
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


InterContinental Kuala Lumpur

8.8
Jalan Ampang (جالان آمپانگ) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 23 اسفند 21:00
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  زمینی کوالا
 • گشت شهری

  با ناهار در کوالا
 • گشت شهری

  در بالی
15060000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ( بالی + کوالالامپور )ویژه نوروز 98- 7 شب

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

8.8
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


Grand Millennium Kuala Lumpur

8.0
Bukit Bintang (بوکیت بینتانگ) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Deluxe | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 23 اسفند 21:00
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  زمینی کوالا
 • گشت شهری

  با ناهار در کوالا
 • گشت شهری

  در بالی
16280000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ( بالی + کوالالامپور )ویژه نوروز 98- 7 شب

The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali

9.0
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Deluxe | Bed & BreakFast


Shangri-La Hotel Kuala Lumpur

9.3
Jalan Sultan Ismail (جالان سلطان اسماعیل) ,Kuala Lumpur (کوالالامپور)

Deluxe | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 23 اسفند 21:00
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  زمینی کوالا
 • گشت شهری

  با ناهار در کوالا
 • گشت شهری

  در بالی
17710000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی