44899001-5 (21)98+


تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Holiday Inn Moscow Sokolniki

8.9
Moscow (مسکو) ,Moscow (مسکو)

Standard | Bed & BreakFast


Holiday Inn St. Petersburg Moskovskye Vorota

8.2
saint petersburg (سنت پتزبورگ) ,saint petersburg (سنت پتزبورگ)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 1 فروردین 10:00
LLC Nord Wind
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  بین شهری با قطار سریع السیر
8495000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) ویژه نوروز 98 - 7 شب

SunFlower Park Hotel

8.5
Moscow (مسکو) ,Moscow (مسکو)

Standard | Bed & BreakFast


Holiday Inn St. Petersburg Moskovskye Vorota

8.2
saint petersburg (سنت پتزبورگ) ,saint petersburg (سنت پتزبورگ)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 8 فروردین 10:00
LLC Nord Wind
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  بین شهری با قطار سریع السیر
9195000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Holiday Inn Moscow Sokolniki

8.9
Moscow (مسکو) ,Moscow (مسکو)

Standard | Bed & BreakFast


Park Inn by Radisson Nevsky

8.3
saint petersburg (سنت پتزبورگ) ,saint petersburg (سنت پتزبورگ)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 1 فروردین 10:00
LLC Nord Wind
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  بین شهری با قطار سریع السیر
9395000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Izmailovo Delta Hotel

8.4
Moscow (مسکو) ,Moscow (مسکو)

Standard | Bed & BreakFast


Original Sokos Hotel Olympia Garden

8.4
saint petersburg (سنت پتزبورگ) ,saint petersburg (سنت پتزبورگ)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 8 فروردین 10:00
LLC Nord Wind
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  بین شهری با قطار سریع السیر
9695000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور روسیه (مسکو + سنت پترزبورگ) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Park Inn By Radisson Izmailovo Moscow

9.0
Moscow (مسکو) ,Moscow (مسکو)

Standard | Bed & BreakFast


Park Inn by Radisson Nevsky

8.3
saint petersburg (سنت پتزبورگ) ,saint petersburg (سنت پتزبورگ)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 8 فروردین 10:00
LLC Nord Wind
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • ترانسفر

  بین شهری با قطار سریع السیر
9995000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی