44899001-5 (21)98+


تور آذربایجان (باکو) ویژه فروردین و اردیبهشت - 3 شب

Azalea Hotel Baku

8.5
Ziya Bunyadov (ضیا بنیادف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 29 فروردین 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
2495000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه فروردین و اردیبهشت - 3 شب

Royal Hotel

Ahmad Rajabli (احمد رجب علی) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 29 فروردین 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
2695000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه فروردین و اردیبهشت - 3 شب

ART Hotel Baku

7.9
Baku (باکو) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 29 فروردین 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
2795000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه فروردین و اردیبهشت - 3 شب

Ramada Baku Hotel

8.1
Baku (باکو) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 29 فروردین 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3295000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه فروردین و اردیبهشت - 3 شب

Spring Hotel

8.6
Novxani ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 29 فروردین 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3395000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه فروردین و اردیبهشت - 3 شب

Qafqaz Baku City Hotel and Residences

8.2
Ziya Bunyadov (ضیا بنیادف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 29 فروردین 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3495000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه فروردین و اردیبهشت - 3 شب

Qafqaz Point Hotel

8.6
Kazim Kazimzade (کاظم کاظم زاده) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 29 فروردین 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3695000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه فروردین و اردیبهشت - 3 شب

Excelsior Hotel & Spa Baku

8.3
Heydar Aliyev (حیدر علی اف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 29 فروردین 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4795000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه فروردین و اردیبهشت - 3 شب

Intourist Hotel Baku Autograph Collection

8.8
Mikail Useynov (میکاییل اوسینف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 29 فروردین 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4895000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه فروردین و اردیبهشت - 3 شب

Hyatt Regency Baku

9.1
Ziya Bunyadov (ضیا بنیادف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 29 فروردین 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4995000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی