44899001-5 (21)98+


تور آذربایجان (باکو) ویژه تابستان 98 - 3 شب

Consul Hotel

7.8
Hasan Aliyev (حسن علی اف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 27 تیر 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
2995000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه تابستان 98 - 3 شب

Hotel My Rose Boutique Hotel

Baku (باکو) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 27 تیر 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3195000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه تابستان 98 - 3 شب

Azalea Hotel Baku

8.5
Ziya Bunyadov (ضیا بنیادف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 27 تیر 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3395000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه تابستان 98 - 3 شب

Bed and breakfast Villa Inn Baku Hotel

8.3
Baku (باکو) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 27 تیر 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3445000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه تابستان 98 - 3 شب

Hotel Continental Hotel

Baku (باکو) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 27 تیر 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3495000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه تابستان 98 - 3 شب

Hotel Diamond Hotel Baku

8.7
Baku (باکو) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 27 تیر 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3545000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه تابستان 98 - 3 شب

Diplomat Hotel Baku

7.3
Suleyman Rahimov (سلیمان رحیم اف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 27 تیر 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3645000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه تابستان 98 - 3 شب

Hotel Green City Hotel

9.1
Baku (باکو) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 27 تیر 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3695000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه تابستان 98 - 3 شب

Ganjali Plaza Hotel

7.3
Uzeyir Hajibeyov (اوزیر حاجیبیف) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 27 تیر 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3795000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور آذربایجان (باکو) ویژه تابستان 98 - 3 شب

Hotel Corniche Family Hotel Baku

8.8
Baku (باکو) ,Baku (باکو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 27 تیر 08:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3845000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی