44899001-5 (21)98+


تور هند (گوا) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Nagoa Grande Hotel

ناگوا (Nagoa) ,Goa (گوا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 1 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
8575000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور هند (گوا) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Pride Sun Village Resort & Spa

7.1
Baga (باگا) ,Goa (گوا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 1 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
9075000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور هند (گوا) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Sandalwood Hotel & Retreat

7.3
Panaji (پاناجی) ,Goa (گوا)

Beach Compact | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 1 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
9195000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور هند (گوا) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Chances Resort & Casino

7.8
Panaji (پاناجی) ,Goa (گوا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 1 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
9925000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور هند (گوا) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Sandalwood Hotel & Retreat

7.3
Panaji (پاناجی) ,Goa (گوا)

Beach Premier | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 1 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
10075000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور هند (گوا) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Pride Sun Village Resort & Spa

7.1
Baga (باگا) ,Goa (گوا)

Standard | All Inclusive


حرکت : پنج شنبه 1 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
10725000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور هند (گوا) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Sandalwood Hotel & Retreat

7.3
Panaji (پاناجی) ,Goa (گوا)

Beach Compact | All Inclusive


حرکت : پنج شنبه 1 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
11475000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور هند (گوا) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Park Regis Goa

8.6
Arpora (آرپورا) ,Goa (گوا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 1 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
11545000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور هند (گوا) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Hard Rock Hotel Goa

8.0
Calangute (کالانگوته) ,Goa (گوا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 1 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
11595000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور هند (گوا) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Sandalwood Hotel & Retreat

7.3
Panaji (پاناجی) ,Goa (گوا)

Beach Premier | All Inclusive


حرکت : پنج شنبه 1 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
11825000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی