44899001-5 (21)98+


تور تایلند (بانکوک) نوروز 98 - 7 شب

The Heritage Hotels Sathorn

7.2
Sathorn (ساترن) ,Bangkok (بانکوک)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 24 اسفند 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
8340000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (بانکوک) نوروز 98 - 7 شب

Forum Park Hotel

7.9
Sathorn (ساترن) ,Bangkok (بانکوک)

Superior | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 24 اسفند 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
8650000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (بانکوک) نوروز 98 - 7 شب

ibis Bangkok Sathorn

8.2
Sathorn (ساترن) ,Bangkok (بانکوک)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 24 اسفند 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
9110000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (بانکوک) نوروز 98 - 7 شب

Bangkok Palace Hotel

6.7
Pathumwan (پاتوم وان) ,Bangkok (بانکوک)

Superior | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 24 اسفند 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
9350000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (بانکوک) نوروز 98 - 7 شب

Prince Palace Hotel

7.0
Mahanak (ماهاناک) ,Bangkok (بانکوک)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 24 اسفند 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
9500000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (بانکوک) نوروز 98 - 7 شب

Eastin Hotel Makkasan, Bangkok

8.0
Pathumwan (پاتوم وان) ,Bangkok (بانکوک)

Superior | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 24 اسفند 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
9730000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (بانکوک) نوروز 98 - 7 شب

The Montien Hotel, Bangkok

7.5
Bangrak (بانگراک) ,Bangkok (بانکوک)

Superior | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 24 اسفند 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
9810000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (بانکوک) نوروز 98 - 7 شب

Novotel Bangkok Fenix Silom

8.3
Bangrak (بانگراک) ,Bangkok (بانکوک)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 24 اسفند 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
10040000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (بانکوک) نوروز 98 - 7 شب

Grand Diamond Suites Hotel

7.1
Pathumwan (پاتوم وان) ,Bangkok (بانکوک)

Junior Suit | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 24 اسفند 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
10430000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (بانکوک) نوروز 98 - 7 شب

Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside

8.5
Bangkorleam (بانگکورلیام) ,Bangkok (بانکوک)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 24 اسفند 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  رایگان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
10890000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی