44899001-5 (21)98+


آفر تور ترکیه (استانبول)ویژه 30 دی - 3 شب

Gorur Suite

8.3
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 30 دی 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
1595000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (استانبول)ویژه 30 دی - 3 شب

Maral Hotel Istanbul

Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 30 دی 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
1755000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (استانبول)ویژه 30 دی - 3 شب

Topkapi Sabena Hotel

5.8
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 30 دی 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
1825000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (استانبول)ویژه 30 دی - 3 شب

Kaya Madrid Hotel

6.7
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 30 دی 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
1825000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (استانبول)ویژه 30 دی - 3 شب

Grand Liza Hotel

6.1
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 30 دی 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
1865000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (استانبول)ویژه 30 دی - 3 شب

Prens Hotel

8.0
Aksaray (آکسارای) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 30 دی 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
1865000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (استانبول)ویژه 30 دی - 3 شب

Blueway Hotel City

7.8
Sisli (شیشلی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 30 دی 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2015000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (استانبول)ویژه 30 دی - 3 شب

Taksim Cuento Hotel

7.0
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 30 دی 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2055000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (استانبول)ویژه 30 دی - 3 شب

Istanbul Dora Hotel

8.0
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 30 دی 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2090000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (استانبول)ویژه 30 دی - 3 شب

Grand Hilarium Hotel

6.4
Aksaray (آکسارای) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 30 دی 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2125000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی