44899001-5 (21)98+


تور چین (گوانجو)ویژه نمایشگاه 7 شب

Cavan Hotel

7.8
Tian He (تیان هی) ,Guangzhou (گوانگ ژو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 1 آبان 20:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاه
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  با ناهار
 • ویزا

  چین
14500000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور چین (گوانجو)ویژه نمایشگاه 8 شب

Cavan Hotel

7.8
Tian He (تیان هی) ,Guangzhou (گوانگ ژو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 3 آبان 20:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاه
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  با ناهار
 • ویزا

  چین
14900000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور چین (گوانجو)ویژه نمایشگاه 7 شب

Cavan Hotel

7.8
Tian He (تیان هی) ,Guangzhou (گوانگ ژو)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 29 مهر 20:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاه
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  با ناهار
 • ویزا

  چین
15000000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی