44899001-5 (21)98+


آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : پنج شنبه 29 آذر 21:50
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
1795000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Half Board with Lunch


حرکت : پنج شنبه 29 آذر 21:50
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
1895000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : پنج شنبه 29 آذر 21:50
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
1995000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Belkon Hotel

5.7
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : پنج شنبه 29 آذر 21:50
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
2095000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Sensitive Premium Resort & Spa

7.8
Belek (بلک) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : پنج شنبه 29 آذر 21:50
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3095000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Kervansaray Lara Hotel

6.1
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : پنج شنبه 29 آذر 21:50
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3295000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Club Hotel Sera

7.0
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : پنج شنبه 29 آذر 21:50
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3395000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Miracle Resort Hotel

8.4
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : پنج شنبه 29 آذر 21:50
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3795000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Grand Park Lara Hotel

7.7
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : پنج شنبه 29 آذر 21:50
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3895000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 شب

Liberty Hotels Lara

8.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : پنج شنبه 29 آذر 21:50
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3895000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی