44899001-5 (21)98+


آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Monarch Hotel Istanbul

6.0
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
1895000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Topkapi Sabena Hotel

5.8
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
1995000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Kaya Madrid Hotel

6.7
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2040000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Istanbul Dora Hotel

8.0
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2320000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Grand Hilarium Hotel

6.4
Aksaray (آکسارای) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2360000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Alfa Hotel

7.4
Laleli (لاللی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2365000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Marmaray Hotel

7.7
Yeni Kapi (ینی کاپی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2460000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

All Seasons Hotel

7.4
Findikzadeh (فندق زاده) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2460000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Feronya Hotel

7.4
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2545000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Riva Hotel Taksim

7.7
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 27 مهر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2615000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی