44899001-5 (21)98+


آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Gorur Suite

8.3
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
1890000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Maral Hotel Istanbul

Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
1890000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Reydel Hotel

7.6
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
1910000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Grand Liza Hotel

6.1
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
1960000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Taksim Cuento Hotel

7.0
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2110000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Vali Konak Hotel

8.1
Sisli (شیشلی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2130000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Istanbul Dora Hotel

8.0
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2160000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Blueway Hotel Historical

8.3
Osman Bey (عثمان بی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2160000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Icon Istanbul Hotel

8.4
Sisli (شیشلی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2160000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه ( استانبول) 3 شب

Ramada Hotel&Suites Istanbul Merter

8.4
Merter (مرتر) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2290000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی