44899001-5 (21)98+


آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 اردیبهشت (پرواز اطلس) 6 شب

Belkon Hotel

5.7
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3840000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 اردیبهشت (پرواز اطلس) 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4090000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 اردیبهشت (پرواز اطلس) 6 شب

Maya World Hotel

Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4390000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 اردیبهشت (پرواز اطلس) 6 شب

Kervansaray Kundu Hotel

6.4
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4990000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 اردیبهشت (پرواز اطلس) 6 شب

Kervansaray Lara Hotel

6.1
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5290000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 اردیبهشت (پرواز اطلس) 6 شب

Orange County Resort Hotel Kemer - Ultra All Inclusive

7.6
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5490000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 اردیبهشت (پرواز اطلس) 6 شب

Rixos Downtown Antalya

8.3
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5850000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 اردیبهشت (پرواز اطلس) 6 شب

Miracle Resort Hotel

8.4
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
6090000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 اردیبهشت (پرواز اطلس) 6 شب

Titanic Beach Lara

8.9
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
6890000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 6 اردیبهشت (پرواز اطلس) 6 شب

Titanic Deluxe Belek

8.5
Belek (بلک) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 6 اردیبهشت 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
7190000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی