44899001-5 (21)98+


آفر تور ترکیه (آنتالیا) 10 اسفند (پرواز اطلس) 6 شب

Cender Hotel

6.3
antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 10 اسفند 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3390000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 10 اسفند (پرواز اطلس) 6 شب

Club Hotel Sera

7.0
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 10 اسفند 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3890000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 10 اسفند (پرواز اطلس) 6 شب

Kervansaray Lara Hotel

6.1
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 10 اسفند 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3990000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 10 اسفند (پرواز اطلس) 6 شب

Laren Family Hotel & Spa - Boutique Class

7.8
antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 10 اسفند 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4020000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 10 اسفند (پرواز اطلس) 6 شب

Grand Park Lara Hotel

7.7
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 10 اسفند 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4410000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 10 اسفند (پرواز اطلس) 6 شب

Rixos Downtown Antalya

8.3
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 10 اسفند 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4490000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 10 اسفند (پرواز اطلس) 6 شب

Fame Residence Lara & Spa

9.0
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 10 اسفند 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4550000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 10 اسفند (پرواز اطلس) 6 شب

Miracle Resort Hotel

8.4
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 10 اسفند 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4645000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 10 اسفند (پرواز اطلس) 6 شب

Delphin BE Grand Resort

7.0
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 10 اسفند 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4990000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا) 10 اسفند (پرواز اطلس) 6 شب

Rixos Sungate

8.3
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 10 اسفند 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5350000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی