44899001-5 (21)98+


آفر تور ترکیه (آنتالیا)28 و 29 تیر (پرواز ماهان) 6 شب

Mera Park Hotel

6.9
antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 28 تیر 23:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3595000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا)28 و 29 تیر (پرواز ماهان) 6 شب

Club Herakles Hotel

Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 23:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4195000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا)28 و 29 تیر (پرواز ماهان) 6 شب

Belkon Hotel

5.7
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 23:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4545000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا)28 و 29 تیر (پرواز ماهان) 6 شب

Hotel Orange Park Hotel

7.1
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 23:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4845000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا)28 و 29 تیر (پرواز ماهان) 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 23:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4995000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا)28 و 29 تیر (پرواز ماهان) 6 شب

Hotel Armir Resort

4.0
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 23:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
6245000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا)28 و 29 تیر (پرواز ماهان) 6 شب

Ramada Resort Side

6.3
Manavgat (ماناوگات) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 23:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
6445000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا)28 و 29 تیر (پرواز ماهان) 6 شب

Ramada Resort Side

6.3
Manavgat (ماناوگات) ,Antalya (آنتالیا)

Superior | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 23:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
6595000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا)28 و 29 تیر (پرواز ماهان) 6 شب

Hotel Armas Kaplan Paradise

8.0
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 23:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
6995000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور ترکیه (آنتالیا)28 و 29 تیر (پرواز ماهان) 6 شب

Sensitive Premium Resort & Spa

7.8
Belek (بلک) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 23:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
7395000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی