44899001-5 (21)98+


تور دبی (ویژه تابستان 98) 3 شب

Hotel Zain International Hotel

7.1
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 29 تیر 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3030000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی (ویژه تابستان 98) 3 شب

Phoenix Hotel

5.9
Deira (دیره) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 29 تیر 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3055000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی (ویژه تابستان 98) 3 شب

Sun and Sands Downtown Hotel

6.2
Al rigga road (جاده ریجه) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 29 تیر 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3080000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی (ویژه تابستان 98) 3 شب

Hotel Mayfair Hotel

7.0
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 29 تیر 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3110000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی (ویژه تابستان 98) 3 شب

Dorus Hotel (ex Montreal Hotel)

6.3
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 29 تیر 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3145000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی (ویژه تابستان 98) 3 شب

Lavender Hotel

7.9
Al Jazeera Street (خیابان الجزیره) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 29 تیر 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3190000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی (ویژه تابستان 98) 3 شب

Landmark Hotel

7.0
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 29 تیر 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3220000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی (ویژه تابستان 98) 3 شب

Black Stone Hotel

6.8
Al rigga road (جاده ریجه) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 29 تیر 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3230000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی (ویژه تابستان 98) 3 شب

Hotel Lotus Grand Hotel

7.7
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 29 تیر 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3275000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی (ویژه تابستان 98) 3 شب

Copthorne Hotel Dubai

7.4
Deira (دیره) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 29 تیر 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3320000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی