44899001-5 (21)98+


تور دبی ( ویژه نوروز 98) 3 شب

Sadaf Hotel

5.8
Al rigga road (جاده ریجه) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 08:00
ماهان
 • ویزا

  14 روزه امارات
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4700000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 3 شب

Fortune Deira Hotel

6.1
Omar Bin Al Khatab Road (جاده عمر بن الخطاب) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 08:00
ماهان
 • ویزا

  14 روزه امارات
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4850000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 3 شب

Orchid Hotel Dubai

6.0
Al riqqa st (خیابان ریکا) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 08:00
ماهان
 • ویزا

  14 روزه امارات
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4900000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 3 شب

Nihal Hotel

6.0
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 08:00
ماهان
 • ویزا

  14 روزه امارات
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4900000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 5 شب

Sadaf Hotel

5.8
Al rigga road (جاده ریجه) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5070000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 4 شب

Sun and Sands Hotel

6.6
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5180000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 3 شب

Avenue Hotel Dubai

7.4
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 08:00
ماهان
 • ویزا

  14 روزه امارات
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5200000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 3 شب

Nihal Palace Hotel

7.1
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 08:00
ماهان
 • ویزا

  14 روزه امارات
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5200000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 5 شب

Fortune Deira Hotel

6.1
Omar Bin Al Khatab Road (جاده عمر بن الخطاب) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 08:00
ماهان
 • ویزا

  14 روزه امارات
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5350000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 5 شب

Sun and Sands Hotel

6.6
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5375000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی