44899001-5 (21)98+


تور دبی ( ویژه نوروز 98) 4 شب

Sun and Sands Hotel

6.6
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5180000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 5 شب

Sadaf Hotel

5.8
Al rigga road (جاده ریجه) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 26 اسفند 08:00
ماهان
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5270000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 5 شب

Sun and Sands Hotel

6.6
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5440000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 4 شب

Black Stone Hotel

6.8
Al rigga road (جاده ریجه) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5549000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 5 شب

Fortune Deira Hotel

6.1
Omar Bin Al Khatab Road (جاده عمر بن الخطاب) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 08:00
ماهان
 • ویزا

  14 روزه امارات
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5550000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 5 شب

Orchid Hotel Dubai

6.0
Al riqqa st (خیابان ریکا) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 08:00
ماهان
 • ویزا

  14 روزه امارات
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5670000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 5 شب

Nihal Hotel

6.0
Dubai ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 08:00
ماهان
 • ویزا

  14 روزه امارات
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5670000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 5 شب

Black Stone Hotel

6.8
Al rigga road (جاده ریجه) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5910000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 4 شب

Avari Dubai Hotel

7.2
Deira (دیره) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5930000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور دبی ( ویژه نوروز 98) 4 شب

Coral Dubai Deira Hotel

8.5
Muraqabat Street (خیابان مرکبات) ,Dubai (دوبی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 07:00
Iran Air
 • ویزا

  توریستی
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
6070000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی