44899001-5 (21)98+


تور اندونزی (بالی) 7 شب

White Rose Kuta Resort, Villas & Spa

8.4
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
8230000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Bali Rani Hotel

7.6
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
8460000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Vasanti Kuta Hotel

8.8
Badung (بادونگ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
8570000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Kuta Paradiso Hotel

7.8
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
9240000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

The Anvaya Beach Resorts Bali

9.4
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Deluxe | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
9860000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Discovery Kartika Plaza Hotel

8.5
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
10420000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

7.9
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
10480000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

INAYA Putri Bali

9.0
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Deluxe | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
10930000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Melia Bali Indonesia

8.6
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
11050000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Grand Hyatt Bali

8.3
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 25 آذر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
11600000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی