44899001-5 (21)98+


تور مالدیو (زمستان 97) 6 شب

Adaaran Club Rannalhi

8.4
Guraidhoo (گورایدو) ,Kafuu (کافو)

Standard | Half Board with Lunch


حرکت : شنبه 29 دی 05:25
Qatar Airways(Q.C.S.C)
 • ترانسفر

  رفت و برگشت فرودگاهی (با قایق تندرو و هواپیما تفریحی)
 • راهنما

  انگلیسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
19510000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالدیو (زمستان 97) 6 شب

Sun Island Resort & Spa

8.2
مامیگیلی ,Ari (آری)

Sun Villa | Half Board with Lunch


حرکت : شنبه 29 دی 05:25
Qatar Airways(Q.C.S.C)
 • ترانسفر

  رفت و برگشت فرودگاهی (با قایق تندرو و هواپیما تفریحی)
 • راهنما

  انگلیسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
21710000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالدیو (زمستان 97) 6 شب

Paradise Island Resort & Spa

8.5
Lankanfinolhu (لانکافین هو) ,Male (ماله)

Superior Beach Bungalow | Half Board with Lunch


حرکت : شنبه 29 دی 05:25
Qatar Airways(Q.C.S.C)
 • ترانسفر

  رفت و برگشت فرودگاهی (با قایق تندرو و هواپیما تفریحی)
 • راهنما

  انگلیسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
21990000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالدیو (زمستان 97) 6 شب

Sun Island Resort & Spa

8.2
مامیگیلی ,Ari (آری)

Sun Villa | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 دی 05:25
Qatar Airways(Q.C.S.C)
 • ترانسفر

  رفت و برگشت فرودگاهی (با قایق تندرو و هواپیما تفریحی)
 • راهنما

  انگلیسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
22580000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالدیو (زمستان 97) 6 شب

Royal Island Resort & Spa

9.1
Daravando (داراواندو) ,Baa (با)

Beach Villa | Half Board with Lunch


حرکت : شنبه 29 دی 05:25
Qatar Airways(Q.C.S.C)
 • ترانسفر

  رفت و برگشت فرودگاهی (با قایق تندرو و هواپیما تفریحی)
 • راهنما

  انگلیسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
24560000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالدیو (زمستان 97) 6 شب

Sun Island Resort & Spa

8.2
مامیگیلی ,Ari (آری)

Sun Villa | Full Board


حرکت : شنبه 29 دی 05:25
Qatar Airways(Q.C.S.C)
 • ترانسفر

  رفت و برگشت فرودگاهی (با قایق تندرو و هواپیما تفریحی)
 • راهنما

  انگلیسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
25550000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالدیو (زمستان 97) 6 شب

Royal Island Resort & Spa

9.1
Daravando (داراواندو) ,Baa (با)

Beach Villa | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 دی 05:25
Qatar Airways(Q.C.S.C)
 • ترانسفر

  رفت و برگشت فرودگاهی (با قایق تندرو و هواپیما تفریحی)
 • راهنما

  انگلیسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
26310000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور مالدیو (زمستان 97) 6 شب

Royal Island Resort & Spa

9.1
Daravando (داراواندو) ,Baa (با)

Beach Villa | All Inclusive


حرکت : شنبه 29 دی 05:25
Qatar Airways(Q.C.S.C)
 • ترانسفر

  رفت و برگشت فرودگاهی (با قایق تندرو و هواپیما تفریحی)
 • راهنما

  انگلیسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
28530000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی