44899001-5 (21)98+


آفر تور 8 روزه ترکیه (استانبول) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Kaya Madrid Hotel

6.7
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 26 اسفند 23:30
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  تا سقف 10000 یورو
 • گشت شهری

  استانبول
 • راهنما

  فارسی زبان
4045000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 8 روزه ترکیه (استانبول) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Prens Hotel

8.0
Aksaray (آکسارای) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 26 اسفند 23:30
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  تا سقف 10000 یورو
 • گشت شهری

  استانبول
 • راهنما

  فارسی زبان
4235000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 8 روزه ترکیه (استانبول) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Grand Unal Hotel

7.2
Yeni Kapi (ینی کاپی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 26 اسفند 23:30
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  تا سقف 10000 یورو
 • گشت شهری

  استانبول
 • راهنما

  فارسی زبان
4960000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 8 روزه ترکیه (استانبول) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Klas Hotel

7.4
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 26 اسفند 23:30
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  تا سقف 10000 یورو
 • گشت شهری

  استانبول
 • راهنما

  فارسی زبان
5055000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 8 روزه ترکیه (استانبول) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Titanic Business Bayrampasa

8.9
Classic (کلاسیک) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 26 اسفند 23:30
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  تا سقف 10000 یورو
 • گشت شهری

  استانبول
 • راهنما

  فارسی زبان
5325000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 8 روزه ترکیه (استانبول) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Lamartine Hotel

8.6
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 26 اسفند 23:30
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  تا سقف 10000 یورو
 • گشت شهری

  استانبول
 • راهنما

  فارسی زبان
5870000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 8 روزه ترکیه (استانبول) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Feronya Hotel

7.4
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 26 اسفند 23:30
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  تا سقف 10000 یورو
 • گشت شهری

  استانبول
 • راهنما

  فارسی زبان
6055000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 8 روزه ترکیه (استانبول) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Grand Cevahir Hotel Convention Center

8.2
Sisli (شیشلی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 26 اسفند 23:30
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  تا سقف 10000 یورو
 • گشت شهری

  استانبول
 • راهنما

  فارسی زبان
6235000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 8 روزه ترکیه (استانبول) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Palazzo Donizetti Hotel - Special Class

9.3
Beyoglu (بی اوغلو) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 26 اسفند 23:30
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  تا سقف 10000 یورو
 • گشت شهری

  استانبول
 • راهنما

  فارسی زبان
6780000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 8 روزه ترکیه (استانبول) ویژه نوروز 98 - 7 شب

Golden Age Hotel

7.9
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 26 اسفند 23:30
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  تا سقف 10000 یورو
 • گشت شهری

  استانبول
 • راهنما

  فارسی زبان
6900000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی