44899001-5 (21)98+


تور ترکیه (استانبول) 3 شب

Reydel Hotel

7.6
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 24 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2150000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (استانبول) 3 شب

Hotel Grand Milan

Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 24 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2190000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (استانبول) 3 شب

Hotel Oz Yavuz

8.1
Topkapi (توپکاپی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 24 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2200000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (استانبول) 3 شب

Topkapi Sabena Hotel

5.8
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 24 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2230000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (استانبول) 3 شب

Grand Liza Hotel

6.1
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 24 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2230000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (استانبول) 3 شب

Kaya Madrid Hotel

6.7
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 24 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2280000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (استانبول) 3 شب

All Inn Hotel

7.5
Dolapdere (دولاپ دره) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 24 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2330000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (استانبول) 3 شب

Cumbali Plaza Hotel

7.1
Sisli (شیشلی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 24 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2370000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (استانبول) 3 شب

Icon Istanbul Hotel

8.4
Sisli (شیشلی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 24 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2450000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (استانبول) 3 شب

Istanbul Dora Hotel

8.0
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 24 آذر 19:00
قشم ایر
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2450000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی