44899001-5 (21)98+


تور ترکیه (بدروم) 6 شب

Rosso Verde Hotel

6.0
Bodrum (بدروم) ,Bodrum (بدروم)

Standard | All Inclusive


حرکت : شنبه 6 مرداد 22:50
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  رایگان
3740000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (بدروم) 6 شب

Rosso Verde Hotel

6.0
Bodrum (بدروم) ,Bodrum (بدروم)

Standard | All Inclusive


حرکت : شنبه 30 تیر 22:50
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  رایگان
3940000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (بدروم) 6 شب

Yelken Mandalinci Spa&Wellness Hotel

7.7
Turgutreis (تورگوتریس) ,Bodrum (بدروم)

STD | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 5 مرداد 23:30
Ata Airline
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
4795000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (بدروم) 6 شب

Green Beach Resort

5.2
Bodrum (بدروم) ,Bodrum (بدروم)

CLUB | All Inclusive


حرکت : شنبه 6 مرداد 22:50
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  رایگان
5040000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (بدروم) 6 شب

Labranda Gulluk Princess

6.0
Bodrum (بدروم) ,Bodrum (بدروم)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : شنبه 30 تیر 22:50
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  رایگان
5340000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (بدروم) 6 شب

Green Beach Resort

5.2
Bodrum (بدروم) ,Bodrum (بدروم)

MAIN | All Inclusive


حرکت : شنبه 6 مرداد 22:50
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  رایگان
5340000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (بدروم) 6 شب

Green Beach Resort

5.2
Bodrum (بدروم) ,Bodrum (بدروم)

CLUB | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 5 مرداد 23:30
Ata Airline
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
5495000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (بدروم) 6 شب

Sundance Resort

Bodrum (بدروم) ,Bodrum (بدروم)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : شنبه 30 تیر 22:50
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  رایگان
5640000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (بدروم) 6 شب

Sundance Resort

Bodrum (بدروم) ,Bodrum (بدروم)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : شنبه 6 مرداد 22:50
Iran Air
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  رایگان
5740000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (بدروم) 6 شب

Green Beach Resort

5.2
Bodrum (بدروم) ,Bodrum (بدروم)

STD | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 5 مرداد 23:30
Ata Airline
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
5795000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی