44899001-5 (21)98+


تور ترکیه (آنتالیا)2 و 9 فروردین(پرواز مستقیم) 6 شب

Maya World Hotel

Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 2 فروردین 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
5835000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)2 و 9 فروردین(پرواز مستقیم) 6 شب

Cender Hotel

6.3
antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 2 فروردین 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
5980000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)2 و 9 فروردین(پرواز مستقیم) 6 شب

Imperial Sunland

8.9
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 2 فروردین 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
6585000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)2 و 9 فروردین(پرواز مستقیم) 6 شب

Kervansaray Kundu Hotel

6.4
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 2 فروردین 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
6735000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)2 و 9 فروردین(پرواز مستقیم) 6 شب

Grand Park Lara Hotel

7.7
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 2 فروردین 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
6735000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)2 و 9 فروردین(پرواز مستقیم) 6 شب

Kervansaray Lara Hotel

6.1
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 2 فروردین 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
7410000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)2 و 9 فروردین(پرواز مستقیم) 6 شب

Orange County Resort Hotel Kemer - Ultra All Inclusive

7.6
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 2 فروردین 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
7710000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)2 و 9 فروردین(پرواز مستقیم) 6 شب

Kaya Belek

8.6
Belek (بلک) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 2 فروردین 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
7935000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)2 و 9 فروردین(پرواز مستقیم) 6 شب

Orange County Resort Hotel Kemer - Ultra All Inclusive

7.6
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

See Room Pool View | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 2 فروردین 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
8085000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)2 و 9 فروردین(پرواز مستقیم) 6 شب

Kaya Belek

8.6
Belek (بلک) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 2 فروردین 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
8140000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی