44899001-5 (21)98+


تور تایلند (پوکت) 7 شب

@ Home Boutique Hotel

7.4
Phuket (پوکت) ,Phuket (پوکت)

STD | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 5 خرداد 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  رایگان
 • راهنما

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
3675000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پوکت) 7 شب

Bel Aire Patong

7.0
Patong Beach (ساحل پاتونگ) ,Phuket (پوکت)

STD | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 5 خرداد 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  رایگان
 • راهنما

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
3760000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پوکت) 7 شب

PJ Patong Resortel

6.8
Patong Beach (ساحل پاتونگ) ,Phuket (پوکت)

STD | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 5 خرداد 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  رایگان
 • راهنما

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
3800000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پوکت) 7 شب

Baramee Hip Hotel

7.0
Patong Beach (ساحل پاتونگ) ,Phuket (پوکت)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 5 خرداد 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  رایگان
 • راهنما

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
3800000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پوکت) 7 شب

Ibis Phuket Patong

7.2
Patong Beach (ساحل پاتونگ) ,Phuket (پوکت)

STD | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 5 خرداد 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  رایگان
 • راهنما

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
4060000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پوکت) 7 شب

The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa

7.5
Patong Beach (ساحل پاتونگ) ,Phuket (پوکت)

SUPERIOR | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 5 خرداد 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  رایگان
 • راهنما

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
4100000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پوکت) 7 شب

Andakira Hotel

7.7
Patong Beach (ساحل پاتونگ) ,Phuket (پوکت)

R/T:SUP | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 5 خرداد 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  رایگان
 • راهنما

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
4100000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پوکت) 7 شب

Ashlee HUB Hotel

6.7
Patong Beach (ساحل پاتونگ) ,Phuket (پوکت)

R/T:SUP | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 5 خرداد 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  رایگان
 • راهنما

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
4235000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پوکت) 7 شب

Patong Heritage

7.6
Phuket (پوکت) ,Phuket (پوکت)

R/T:SUP | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 5 خرداد 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  رایگان
 • راهنما

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
4275000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور تایلند (پوکت) 7 شب

Hyatt Place Phuket Patong

7.9
Patong Beach (ساحل پاتونگ) ,Phuket (پوکت)

standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 5 خرداد 22:10
ماهان
 • ترانسفر

  رایگان
 • راهنما

  رایگان
 • گشت شهری

  رایگان
 • سیم کارت

  رایگان
4535000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی