44899001-5 (21)98+


تور ترکیه (آنتالیا)28 اسفند الی 13 فروردین - 5 شب

Cender Hotel

6.3
antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
5995000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)28 اسفند الی 13 فروردین - 5 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
5995000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)28 اسفند الی 13 فروردین - 5 شب

Karmir Resort & Spa

7.9
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
6150000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)28 اسفند الی 13 فروردین - 5 شب

Sherwood Dreams Resort

7.3
Belek (بلک) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
6700000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)28 اسفند الی 13 فروردین - 5 شب

Grand Park Lara Hotel

7.7
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
6820000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)28 اسفند الی 13 فروردین - 5 شب

Crystal De Luxe Resort & Spa

8.5
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
6985000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)28 اسفند الی 13 فروردین - 5 شب

Baia Lara Hotel

8.8
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
7150000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)28 اسفند الی 13 فروردین - 5 شب

Granada Luxury Belek

Belek (بلک) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
7400000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)28 اسفند الی 13 فروردین - 5 شب

Kervansaray Kundu Hotel

6.4
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
7425000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)28 اسفند الی 13 فروردین - 5 شب

Kervansaray Lara Hotel

6.1
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : سه شنبه 28 اسفند 04:35
SunExpress
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
7700000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی