44899001-5 (21)98+


تور ترکیه (آنتالیا)27 - 28 - 29 تیر (پرواز اطلس) 6 شب

Lara Palace Hotel

antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5490000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)27 - 28 - 29 تیر (پرواز اطلس) 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5950000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)27 - 28 - 29 تیر (پرواز اطلس) 6 شب

Sensitive Premium Resort & Spa

7.8
Belek (بلک) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
8190000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)27 - 28 - 29 تیر (پرواز اطلس) 6 شب

Kervansaray Kundu Hotel

6.4
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
8370000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)27 - 28 - 29 تیر (پرواز اطلس) 6 شب

Kervansaray Lara Hotel

6.1
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
8720000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)27 - 28 - 29 تیر (پرواز اطلس) 6 شب

Hotel Orange County Resort Hotel Belek - Ultra All Inclusive

Belek (بلک) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
8950000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)27 - 28 - 29 تیر (پرواز اطلس) 6 شب

Karmir Resort & Spa

7.9
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
9090000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)27 - 28 - 29 تیر (پرواز اطلس) 6 شب

Wind of Lara Hotel & SPA

7.9
antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
9190000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)27 - 28 - 29 تیر (پرواز اطلس) 6 شب

Grand Park Lara Hotel

7.7
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
9550000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا)27 - 28 - 29 تیر (پرواز اطلس) 6 شب

Resort Asteria Kremlin Palace

7.2
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 04:40
اطلس گلوبال
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
9990000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی