44899001-5 (21)98+


تور ترکیه (آنتالیا) 27 ، 28 و 29 تیر (ایران ایر) - 6 شب

Lara Palace Hotel

antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 28 تیر 00:05
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
3680000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 27 ، 28 و 29 تیر (ایران ایر) - 6 شب

Club Herakles Hotel

Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 00:05
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4210000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 27 ، 28 و 29 تیر (ایران ایر) - 6 شب

Hotel Monna Roza Garden Hotel

8.4
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 00:05
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4345000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 27 ، 28 و 29 تیر (ایران ایر) - 6 شب

Himeros Life Hotel

3.8
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 00:05
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4585000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 27 ، 28 و 29 تیر (ایران ایر) - 6 شب

Hotel Monna Roza Beach Hotel

7.5
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 00:05
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4940000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 27 ، 28 و 29 تیر (ایران ایر) - 6 شب

Rios Hotel

antalya (انتالیا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 00:05
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
4980000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 27 ، 28 و 29 تیر (ایران ایر) - 6 شب

Hotel Armir Palace

4.6
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 00:05
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5425000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 27 ، 28 و 29 تیر (ایران ایر) - 6 شب

Lara Hadrianus Hotel

6.5
Lara (لارا) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 00:05
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5465000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 27 ، 28 و 29 تیر (ایران ایر) - 6 شب

Hotel Klas More Beach Hotel

Alanya (آلانیا) ,Alanya (آلانیا)

Standard | Ultra All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 00:05
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
5500000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور ترکیه (آنتالیا) 27 ، 28 و 29 تیر (ایران ایر) - 6 شب

Hotel Armir Resort

4.0
Kemer (کمر) ,Antalya (آنتالیا)

Standard | All Inclusive


حرکت : جمعه 28 تیر 00:05
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
6520000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی