44899001-5 (21)98+


آفر تور 4 روزه ترکیه (استانبول)ویژه نوروز 98 - 3 شب

Gorur Suite

8.3
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 4 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2790000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 4 روزه ترکیه (استانبول)ویژه نوروز 98 - 3 شب

Grand Liza Hotel

6.1
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 4 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
2975000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 4 روزه ترکیه (استانبول)ویژه نوروز 98 - 3 شب

Topkapi Sabena Hotel

5.8
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 4 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
3065000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 4 روزه ترکیه (استانبول)ویژه نوروز 98 - 3 شب

Kaya Madrid Hotel

6.7
Fatih (فاتح) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 4 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
3095000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 4 روزه ترکیه (استانبول)ویژه نوروز 98 - 3 شب

Prens Hotel

8.0
Aksaray (آکسارای) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 4 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
3275000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 4 روزه ترکیه (استانبول)ویژه نوروز 98 - 3 شب

Alfa Hotel

7.4
Laleli (لاللی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 4 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
3445000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 4 روزه ترکیه (استانبول)ویژه نوروز 98 - 3 شب

Grand Hilarium Hotel

6.4
Aksaray (آکسارای) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 4 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
3485000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 4 روزه ترکیه (استانبول)ویژه نوروز 98 - 3 شب

Marmaray Hotel

7.7
Yeni Kapi (ینی کاپی) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 4 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
3755000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 4 روزه ترکیه (استانبول)ویژه نوروز 98 - 3 شب

Feronya Hotel

7.4
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 4 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
3770000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

آفر تور 4 روزه ترکیه (استانبول)ویژه نوروز 98 - 3 شب

Istanbul Dora Hotel

8.0
Taksim (تقسیم) ,Istanbul (استانبول)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 4 فروردین 13:00
Meraj Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
3795000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی