44899001-5 (21)98+


تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Compass River City Boatel

7.7
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 31 تیر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
3240000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hotel Rex

8.2
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 31 تیر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
3300000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hotel Prag

8.6
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 31 تیر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
3640000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Holiday Inn Belgrade

8.9
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 31 تیر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
3700000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Life Design Hotel

8.7
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 31 تیر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
3740000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Radisson Blu Old Mill Belgrade

9.1
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 31 تیر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
3800000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Crowne Plaza Belgrade

9.2
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 31 تیر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
3940000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hyatt Regency Belgrade

9.1
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : یکشنبه 31 تیر 06:00
Aircompany Atlasjet Ukraine LLC
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  گشت پاناروما شهر بلگراد با ناهار در کنار دریاچه و ....
4040000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hotel Srbija

8.0
Voždovac (ووژدوواچ) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 30 تیر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
4050000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Compass River City Boatel

7.7
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 30 تیر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
4050000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی