44899001-5 (21)98+


تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hotel Rex

8.2
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 7 مهر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
7140000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hotel Prag

8.6
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 7 مهر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
7840000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Holiday Inn Belgrade

8.9
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 7 مهر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
7900000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Radisson Blu Old Mill Belgrade

9.1
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 7 مهر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
7940000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 4 شب

Hotel Rex

8.2
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 مهر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
8040000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Crowne Plaza Belgrade

9.2
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 7 مهر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
8500000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 3 شب

Hyatt Regency Belgrade

9.1
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : شنبه 7 مهر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
8640000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 4 شب

Hotel Prag

8.6
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 مهر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
8980000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 4 شب

Holiday Inn Belgrade

8.9
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 مهر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
9080000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور صربستان ( بلگراد ) 4 شب

Radisson Blu Old Mill Belgrade

9.1
Novi Beograd (نووی بوگراد) ,Belgrade (بلگراد)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : سه شنبه 3 مهر 08:00
Iran Air
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

  رایگان
 • گشت شهری

  با ناهار
9140000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی