44899001-5 (21)98+


تور اندونزی (بالی) 7 شب

Vasanti Kuta Hotel

8.8
Badung (بادونگ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 29 تیر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
4505000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Bali Rani Hotel

7.6
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 29 تیر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
4717000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Kuta Paradiso Hotel

7.8
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 29 تیر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
5355000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

The Anvaya Beach Resorts Bali

9.4
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 29 تیر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
6205000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Ramada Bintang Bali Resort

7.7
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 29 تیر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
6290000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Ayodya Resort Bali

8.7
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 29 تیر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
6630000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Nusa Dua Beach Hotel & Spa, Bali

8.8
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 29 تیر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
6970000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Hilton Bali Resort

8.3
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 29 تیر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
7140000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Grand Hyatt Bali

8.3
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 29 تیر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
7225000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

8.8
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : جمعه 29 تیر 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  با ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
8500000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی