44899001-5 (21)98+


تور اندونزی (بالی) 7 شب

Champlung Mas Hotel, Legian

7.5
Legian (لژیان) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 9 خرداد 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
4390000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

White Rose Kuta Resort, Villas & Spa

8.4
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 9 خرداد 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
4690000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

White Rose Kuta Resort, Villas & Spa

8.4
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

DLX | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 2 خرداد 19:10
Emirates
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  بالی
 • ویزا

  اندونزی
4890000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Kuta Paradiso Hotel

7.8
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 9 خرداد 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
5190000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Kuta Paradiso Hotel

7.8
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

DLX | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 2 خرداد 19:10
Emirates
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  بالی
 • ویزا

  اندونزی
5490000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

The Anvaya Beach Resorts Bali

9.4
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 9 خرداد 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
5630000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Ayodya Resort Bali

8.7
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 9 خرداد 22:30
ماهان
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • گشت شهری

  ناهار
 • سیم کارت

  رایگان
 • راهنما

  فارسی زبان
5690000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Ramada Bintang Bali Resort

7.7
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

DLX | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 2 خرداد 19:10
Emirates
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  بالی
 • ویزا

  اندونزی
5840000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

The Anvaya Beach Resorts Bali

9.4
Kuta Bali (کوتا بالی) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 2 خرداد 19:10
Emirates
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  بالی
 • ویزا

  اندونزی
5920000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی

تور اندونزی (بالی) 7 شب

Ayodya Resort Bali

8.7
Nusa Dua (نوسا دوآ) ,Bali (بالی)

Standard | Bed & BreakFast


حرکت : چهارشنبه 2 خرداد 19:10
Emirates
 • ترانسفر

  فرودگاهی
 • راهنما

  فارسی زبان
 • گشت شهری

  بالی
 • ویزا

  اندونزی
5930000
تومان هر بزرگسال

گام بعدی