44899001-5 (21)98+

قوانین و مقررات

کلیات قوانین و مقررات رزرو

شرایط قرارداد گشت های خارج از کشور

ماده 1 – چنانچه تور به حد نصاب موردنظر (حداقل 15 نفر ) نرسد کارگزار مجاز به ابطال آن یا اعلام به مسافر یک هفته قبل از تاریخ اجرای تور و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد.

ماده 2 – ساعت تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود ساعت 2 بعدازظهرو تخلیه ساعت 12 صبح بوده که مسافر موظف به رعایت آن می باشد.(در صورت تحویل اتاق زودتر ازموعد مقرر توسط گردشگر هیچ مبلغی به گردشگر مسترد نخواهد شد)

ماده 3 – در اتاق های دو تخته ، تخت سوم از نوع سفری بوده که موقتا در اتاق دو تخته گذاشته می شود.

ماده 4 – مسافرین انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشند.

ماده 5 – در خصوص امور مربوط به پرواز های هوایی با توجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضا رسیده است و نیز اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1995 در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.

ماده 6 – در صورتیکه گردشگربرای سایر گردشگران یا سرپرست گروه -راهنمایان محلی و در کل برای کسانی که در اجرای گشت نقش داشتند مزاحمتی ایجاد نماید و یا مرتکب اعمال خلاف شئون اسلامیو اخلاق عرفی در کشور مربوطه گرددسرپرست گروه موظف است حسب مورد تصمیم لازم رادر خصوص آن گردشگر اتخاذ نموده و مراتب را جهت اقدام به کارگزار مجری گزارش نماید

ماده 7- در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین قرارداد سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی ، گردشگری حکم مرضی الطرفین بوده و آراء صادره مورد توافق طرفین خواهد بود.

  نرخ و شرایط ابطال گشت اعم از غیر چارتر

ماده 8 – در صورت انصراف کتبی مسافر از همراهی تور از یک ماه  تا سه هفته قبل از پرواز معادل 10%  و ازسه هفته  تا یک هفته قبل از پرواز معادل 20% و از یک هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 30% و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز معادل 50% قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ کسر و مابقی وجه به مسافر پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 – در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت پیگیری ابطال و یا دریافت وجه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به کارگزار نمی باشد. تبصره 2 – در صورت انصراف کتبی مسافر از همراهی گشتی که پرواز آن چارتری و هتل آن گارانتی شده می باشد مبلغ استردادی به مسافر پس از کسر مبلغ بلیط هواپیما و مبلغ ویزا وکسرمبلغ رزرو تمام شب های اقامت به ایشان مسترد می گردد. تبصره 3 – کارگزار موظف است تاریخ و شماره انصراف کتبی مسافر را در دفاتر رسمی خود ثبت نماید. نکته مهم: 1- پروازهای چارتری وهتلهای گارانتی غیرقابل کنسلی و تغییر تاریخ وجایگزینی می باشند ودرصورتی که مسافربه هردلیلی از رفتن به سفر خود منصرف شود کل هزینه پرواز،هتل و ویزاسوخت خواهد شد. -2تورهایی که پرواز آن چارتر وهتل آن گارانتی می باشد غیر قابل کنسلی و تغییر تاریخ و جایگزینی بوده ودر صورتیکه مسافر به هردلیل از رفتن به سفر خود منصرف شود ، کل مبلغ تور سوخت می شود.

تعهدات مسافر

ماده 9 – رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است و همچنین گردشگر موظف به رعایت کردن مقررات کشور مقصد می باشد لذا عواقب ارتکاب هر گونه تخلف و تبعات داشتن داروهایی که احیانا در کشور مقصد غیر مجاز بوده (گردشگر موظف است با شماره 51001 فرودگاه امام  قسمت پلیس فرودگاه تماس گرفته و لیست کامل  را در یافت نماید) بر عهده گردشگر می باشد و چنانچه از این بابت کارگزار جریمه ای پرداخت نماید می تواند با ارائه مستندات هزینه انجام شده را از مسافر مسترد نماید.

ماده 10 – حفظ اموال و مدارک شخصی به عهده مسافر بوده و در صورت مفقود شدن آن هیچ نوع مسئولیتی متوجه سرپرست گشت و یا کارگزار نخواهد بود.

ماده 11 – چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارت خانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد مسافر باید مقدمات سفر خود را از قبل آماده نموده باشد

تبصره 1-در مورد مسیرهایی که احتیاج به صدور ویزا داشته باشد به علت اینکه زمان مشخصی جهت صدور ویزا نداریم وممکن است تا روز پرواز ویزا صادر گردد به همین جهت تحویل مدارک تا روزپروازامکان پذیر می باشد , مسافرمیبایستی مقدمات سفر خود را از قبل آماده نموده باشد تبصره2- در مورد پرواز های چارتری و یا تورهایی که پرواز آن چارتری می باشد ، به علت اینکه زمان مشخصی جهت صدور بلیط های چارتری نداریم ، تحویل مدارک تا روز پرواز امکان پذیر می باشد و با توجه به این موضوع آژانس پرگار در قبال دریافت ارز مسافرتی مسئولیتی نخواهد داشت. تصره3- در هنگام تحویل مدارک مسافر موظف است حروف  اسم خود را از لحاظ مطابقت با پاسپورت کنترل کرده ، همچنین تاریخ حرکت و ساعت پرواز خود را چک نماید و در صورت هرگونه مغایرت به کانتر مربوطه اطلاع دهد . در غیر این صورت آژانس پرگار هیچگونه مسئولیتی ندارد. در مورد ساعت پرواز به صبح یا شب بودن ساعت پروازی دقت کنید.AM/PM تبصره 4 -در مورد مسیر هایی که کشور مقصد به ویزا احتیاج دارد ، تور (بلیط + هتل + ویزا) به صورت همزمان اقدام شده و در صورت عدم صدور ویزا و یا تاخیردر صدور ویزا از جانب سفارت آژانس پرگار هیچگونه مسئولیتی نداشته و به علت چارتر بودن پرواز و گارانتی بودن هتل کل مبلغ تور سوخت می شود. مگر اینکه به درخواست مسافر ابتدا اقدام به گرفتن ویزا شده و در صورت صدور ویزا سپس اقدام به گرفتن بلیط و هتل شود ، که در این صورت اگر پرواز و یا هتل درخواستی در تاریخ تعیین شده در قرارداد پر باشد آژانس پرگار هیچگونه مسئولیتی نداشته و مسافر موظف است که هر تاریخی که پرواز و هتل جا دهد را انتخاب نماید چون در این موارد از دادن ویزای تک به مسافر معذور هستیم. تبصره5= در صورت ابطال پرواز و یا تاخیر در صدور روادید موضوع این قرارداد ، کارگزار مساعی خود را جهت اعزام مسافرین با اولین پرواز با توافق و رضایت مسافرین به کار گرفته لذا تغییرات احتمالی نرخ پرواز مورد نظر با پرواز ابطال شده از سوی طرفین قرارداد قابل تعدیل می باشد . بدیهی است در صورت عدم تمایل مسافرین به تغییر تاریخ پرواز ، کارگزار موظف به پرداخت وجوه دریافتی پس از کسر هزینه روادید ، جریمه ابطال بلیط هواپیما ورزرو تمام  شبهای اقامت هتل به ایشان می باشد. تبصره : تامین هزینه ارزی تور به طرق قانونی به عهده مسافر می باشد.

ماده 13 – ارائه ضامن معتبر بر حسب نیاز گشت هایی که احتیاج به معرفی ضامن و یا ارائه ضمانت نامه معتبر از سوی مسافر الزامی بوده و درصورت درخواست سفارت خانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر و یا انگشت نگاری به منظور صدور روادید ، مسافر باید با هماهنگی کارگزار در کنسولگری سفارتخانه ذیربط حضور یافته و در مصاحبه شرکت نماید و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعیین شده و یا عدم ارائه مدارک کافی درخواستی از سوی سفارتخانه که منجر به عدم دریافت روادید می گردد ، جرائم منعقده در ماده 8 این قرارداد اخذ خواهد شد. . تبصره- در صورتیکه مسافر کلیه مدارک مورد نیاز را به موقع تسلیم و در وقت مقرر تعیین شده در سفارتخانه مربوطه حاضر و مراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولی به هر علت سفارت از صدور روادید وی خودداری نماید. مسافر حق هیچگونه اعتراضی نداشته و کارگزار موظف به استرداد وجه دریافتی پس از کسر هزینه های آندسته از اقداماتی که برای اجرای گشت صورت پذیرفته است  به عنوان هزینه های انجام شده به مسافر خواهد بود.

ماده 14 – مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکت تور ، شخص بایستی هزینه های مربوط جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه تور را شخصا پرداخت نمیاد و در غیر اینصورت کارگزار مربوطه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده 15 -در صورتیکه هنگام ابطال تور توسط مسافرروادید مسافر اخذ شده باشدکارگزارمجاز به ابطال روادید مربوطه توسط مقامات سفارت صادرکننده روادید خواهد بودو جرایم ابطال تور برحسب ماده 8 این قررداد اخذ خواهد شد.

ماده 16 – در صورت افزایش غیر ارادی در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط و یا سایر خدمات با ارائه مدارک مستند از سوی کارگزار مسافر موظف به پرداخت ما به التفاوت اعلام شده به کارگزار می باشد. همچنین به علت نوسان نرخ ارز ممکن است پس از عقد قرارداد افزایش نرخ ارز داشته باشیم که در این صورت مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده از سوی کارگزار به آژانس مسافرتی پرگار می باشد و تا قبل از تسویه کامل گرفتن مدارک از کارگزار مقدور  نخواهدبود. تبصره - چنانچه مسافر شرایط مندرج در ماده فوق را نپذیرد موظف به پرداخت هزینه ابطال خواهد بود

ماده 17 – چنانچه مسافر ممنوع الخروج باشد  و یا در بدو ورود به کشوری مقامات محلی از ورود ایشان ، به کشور جلوگیری نماید مسافر ملزم به پرداخت جریمه های ماده 8 این قرارداد بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاری جهت بازگشت مسافر به کشور می باشد و هیچ نوع مسئولیتی در این خصوص متوجه کارگزار نخواهد بود . اقامت در سالن ترانزیت تا زمان برگشت و هزینه مربوطه به عهده مسافر می باشد.( آژانس پرگار هیچگونه مسئولیتی نداردو کلیه جرائم بر عهده مسافر می باشد.) تبصره1-چنانچه در برخی مقاصد در بدو ورود گردشگر به فرودگاه کشور مقصد گذرنامه وی توسط مقامات ذیربط اخذ و نگهداری و هنگام مراجعت در فرودگاه به گردشگر عودت خواهد شد هیچگونه مسئولیتی در این خصوص متوجه کارگزار نخواهد شد تبصره2-چنانچه مسافر به هر علتی موفق به پرواز نگردد(در مواردی همچون ممنوع الخروج بودن ، بیماری ، انصراف به علت مشکلات همراهان و ... )می بایست نسبت به پرداخت هزینه ویزا و جریمه متعلق به بلیط و تمام شب های  رزرو هتل اقدام نماید.

ماده 18 – در صورتیکه برنامه ارائه شده توسط کارگزار در طول سفر عینا به اجرا گذاشته نشود مسافر مجاز است موارد را با ارائه دلایل مستدل به کارگزار اعلام نموده و کارگزار موظف به جلب رضایت مسافر می باشد و در صورت بروز اختلاف رای سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به عنوان حکم مورد پذیرش طرفین قرارداد می گیرد.

ماده 19 – کارگزار در خصوص عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته و چنانچه مسافرینی به صورت گروهی و خانوادگی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارتخانه مربوطه از صدور روادید برای هر یک از آنان ممانعت به عمل آورد سایر مسافرین می بایستی از گشت استفاده نموده و در صورت اعلام انصراف بایستی مطابق ماده 8 این قرارداد جرائم متعلقه را پرداخت نمایند.

ماده 20- مسافر متعهد است در طول استفاده از خدمات قید شده در این قرارداد کلیه ضوابط اعلام شده از سوی کارگزار را رعایت و در صورت وارد نمودن خسارت به هتل ها ، رستوران ها ، اماکن و وسایل نقلیه شخصا مسئول پرداخت خسارت می باشد و در صورت عدم تامین خسارت وارده کارگزار مجاز به استفاده از تضمین مسافر بر اساس مدارک مستند پس از کسب موافقت از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به عنوان حکم می باشد.

تعهدات کارگزار

ماده 21 – کارگزار موظف است برنامه تور مورد قرارداد را در هنگام عقد قرارداد به مسافران ارائه نماید.

ماده 22 – کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را به طور کامل و دقیق انجام داده و در صورت وقوع هرگونه پیش آمد غیر منتظره از قبیل جنگ ،شورش ، اعتصاب ، شرایط جوی و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت و یا مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود. تبصره: لیدر تور ها فقط جهت انجام گشت ، مسافران را راهنمایی می کنند و تمام وقت در اختیار مسافر نمی باشند. در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل از لحاظ محل اقامت و یا برگزاری گشت ها و ترانسفر در وهله ی اول با لیدر تور تماس بگیرید، و در صورت پرداخت هرگونه هزینه ی اضافی حتما رسید پرداخت دریافت کنید در غیر این صورت آژانس پرگار هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت های بدون رسید تقبل نخواهد کرد.

ماده 23 – کارگزار موظف است اقدامات لازم در خصوص پوشش بیمه ای تکلیفی و اختیاری به عمل آورده و در صورت بروز هر گونه حادثه ای در طول سفر علاوه بر اقدام بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش نسبت به همکاری و مساعدتهای لازم در این خصوص اقدام نماید. تبصره1-این قرارداد با حداقل سقف پوشش بیمه می باشد و در صورت در خواست مسافر به صورت مکتوب سقف پوشش بیمه افزایش خواهد یافت. تبصره 2-بیمه مسافرتی شامل حملات تروریستی و بیماریهای سابقه دار و ... (مسافر موظف است با دریافت  دفترچه راهنمای بیمه از آژانس پرگاردر جریان کلیه شرایط و محدودیتهای پوشش بیمه قرار بگیرد) نمی باشد

ماده 24 – در صورتی که هر یک از مسافران مذکور در این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ از پیش تعیین شده در قرارداد خودداری نماید و این امر با توجه به تعهد مسافر خسارت مادی و معنوی به کارگزار را فراهم آورد لذا مسافرین متعهد گردیدند ضمانتنامه مورد توافق در این قرارداد را که در قبال دریافت رسید به صورت ودیعه نزد کارگزار سپرده اند مطابق موارد 221 و 230 قانون مدنی به عنوان خسارت ناشی از تخلف انجام تعهد منظور گردیده و حق هر گونه اعتراض و درخواست تعدیل از محکمه را از خود سلب نمودند.

ماده 25 – مسافر تایید می نماید که قبل از عقد قرارداد بروشور و برنامه روزانه تور مربوطه را دریافت و مطالعه نموده است .

ماده 26 – در صورت جا ندادن هتل یا هتل های مندرج در قرارداد هتل مشابه در نظر گرفته می شود. ین قرارداد در 26 ماده و 16 تبصره تنظیم و بر اساس مواد 230 ، 221 ، 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم التباع می باشد.

الحاقیه قرارداد امارات(خاص مسافرین دبی)

ماده 1- درخصوص پروازهای چارتر شرایط هزینه ابطال طبق مقررات شرکت هواپیمایی مربوطه اعمال خواهد شد.کارگزار موظف است در این خصوص مسافر را کاملا توجیه نماید: تور دبی (بلیط + هتل + ویزا) به صورت همزمان اقدام شده و در صورت عدم صدور ویزا و یا تاخیردر صدور ویزا از جانب سفارت آژانس پرگار هیچگونه مسئولیتی نداشته و به علت چارتر بودن پرواز و گارانتی بودن هتل کل مبلغ تور سوخت می شود. مگر اینکه به درخواست مسافر ابتدا اقدام به گرفتن ویزا شده و در صورت صدور ویزا سپس اقدام به گرفتن بلیط و هتل شود ، که در این صورت اگر پرواز و یا هتل درخواستی در تاریخ تعیین شده در قرارداد پر باشد آژانس پرگار هیچگونه مسئولیتی نداشته و مسافر موظف است که هر تاریخی که پرواز و هتل جا دهد را انتخاب نماید چون در این موارد از دادن ویزای تک به مسافر معذور هستیم. ماده 2- در بعضی مواقع در بدو ورود مسافر به فرودگاه های کشور امارات متحده عربی گذرنامه او توسط مقامات ذیربط اخذ و نگهداری و هنگام مراجعت در فرودگاه به مسافرمسترد می گردد که در این مورد کارگزار هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت. ماده 3- در صورتی که هر یک از مسافران موضوع این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ از پیش تعیین شده در قرارداد خودداری نمایند و این امر با توجه به تعهد مسافر موجب خسارت مادی و معنوی به کارگزار را فراهم آورد امانت نامه مورد توافق در این قرارداد طبق تبصره ماده (6) را که مسافر در قبال اخذ رسید به صورت ودیعه نزد کارگزار سپرده است ، به عنوان خسارت ناشی از تخلف انجام تعهد منظور می گردد. تبصره – تضمین قید شده بند (6) این قرارداد معادل مبلغی می باشد که از سوی مقامات مربوطه در کشور امارات متحده تعیین میگردد به اضافه 5% (پنج درصد) از کل مبلغ جریمه جهت هزینه های انجام شده توسط کارگزار. ماده 4- شایان ذکر است در صورت تاخیر در صدور ویزا ، کارگزار هیچگونه مسئولیتی نداشته ولیکن می بایستی مدارک و مستندات که در زمان مقرر درخواست ویزا نموده است را به مسافر ارائه نماید. ماده 5- در صورت عدم صدور ویزا (مرفوض شدن) از طرف دولت امارات به هر علت کارگزار در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نداشته ولیکن موظف است اصل ویزای مرفوضی را به مسافر ارائه و هزینه آنرا از مسافر اخذ نماید.

تعهدات مسافرین امارات

ماده6- نوع ویزا برای مسافرین بر طبق درخواست مسافر بوده و مدت اقامت این ویزا در امارات متحده عربی حداکثر 12روز می باشد.و مسافر در صورت توقف اضافی ضمن پاسخگویی به مقامات مربوطه ،جرایم متعلقه را نیز بایستی پرداخت نماید. ماده7- از تاریخ صدور ویزا مسافران 35 روز برای ورود به کشور امارات متحده عربی فرصت دارند. ماده 8- مسافرین پس از بازگشت از سفر جهت دریافت مدارک سپرده شده میبایست با در دست داشتن اصل گذرنامه و تصویر صفحه مربوطه به مهر ورود و خروج کشور امارات به کارگزار مراجعه نمایند.(در هنگام ترک کشور امارات دقت نمایید که مهر ورود و خروج در گذرنامه شما درج شود) ماده 9- مسافر وهمراهان مسافر ضمن رعایت کلیه مقررات کشور امارات متحده عربی طبق قرارداد در صورت ارتکاب هر گونه تخلف و داشتن داروهای غیر مجازی که( لیست آن را مسافر از شماره 51001 قسمت پلیس فرودگاه می تواند دریافت کند )بر اساس قوانین کشور مورد بحث با آنان رفتار گردیده و جریمه های پرداخت شده توسط کارگزار پس از ارائه مستندات میبایست توسط مسافر پرداخت شود در غیر این صورت کارگزار حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را خواهد داشت . ضمنا مسافرین ملزم به رعایت شئونات اسلامی در طول سفر میباشند. ماده10-اگر مسافرت به صورت گروهی و خانوادگی باشد در صورتیکه ویزای هریک از مسافران مرفوض یا با تاخیر دریافت شود بقیه مسافران ملزم به استفاده از خدمات درخواستی بوده و در صورت عدم استفاده میبایست کلیه هزینه های مربوط به ابطال را بر اساس این قرارداد پرداخت نماید. تبصره-نظر به اینکه اکثر پروازهای امارات متحده عربی به صورت چارتر می باشد،تاریخ پرواز از نظر هماهنگی با تاریخ صدور ویزا میبایست با موافقت مسافر انجام پذیرد. ماده 11- مالیات مربوط به هتلها در دبی بر عهده گردشگر می باشد که در دبی از مسافر اخذ خواهدشد.

*مسافرین محترم در ساعات اداری (09:00 الی 17:30 ) با شماره 5-44899001 و در ساعات غیر اداری در صورت نیاز ضروری می توانید با شماره همراه 09331582356(تماس از طریق تلگرام امکان پذیر می باشد) تماس حاصل فرمائید.*

;