44899001-5 (21)98+

پیکاب پاسپورت

تیتر توضیحات پیکاب پاسپورت

لیست خدمات

مقدمه

خدمات ویژه
پیکاپ ویزای انگلیس از آنکارا 120$ دو طرفه appeal & pps
پیکاپ ویزای انگلیس از استانبول 120$ دو طرفه appeal & pps
پیکاپ ویزای کانادا از آنکارا 200 هزار تومان + 138 لیر مهاجرتی و غیر مهاجرتی
پیکاپ ویزای آمریکا از ابوظبی 440 درهم امارات
پیکاپ ویزای آمریکا از ارمنستان 200 هزار تومان
پیکاپ ویزای آمریکا از آنکارا 65 $
پیکاپ ویزای کانادا از ابوظبی 440 درهم امارات غیر مهاجرتی
پیکاپ ویزای کانادا از دبی 190 درهم امارات غیر مهاجرتی
خدمات بقیه کشورها
پیکاپ ویزای آمریکا از دبی 140 درهم امارات

آدرس ما

بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از ميدان پونک، نبش كوچه سوم، مجتمع نسيم، پلاک 65، طبقه اول


مرکز پاسخ گویی

شنبه تا چهارشنبه 9 صبح الی 17:30

پنجشنبه ها 9 صبح الی 13:30

;